หน้าเว็บ

วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กศน.ตรัง ขับเคลื่อนงานการศึกษาตามอัธยาศัย


กศน.ตรัง 

ขับเคลื่อนงานการศึกษาตามอัธยาศัย

นางอธิชา รจนะ  รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา บรรณารักษ์ ครู กศน. จำนวน 40 คน เพื่อขับเคลื่อนงานการศึกษาตามอัธยาศัย ของกศน.จังหวัดตรัง วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

นายนพรัตน์ โชติเกษมกุล กลุ่มงานการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.ตรัง เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการอ่าน "มุมหนังสือน่าอ่านที่บ้านครู กศน." ครู กศน.จะต้องเป็นแบบอย่างการอ่านที่ดี จัดทำมุมหนังสือที่บ้านครู และให้นักศึกษา กศน. คนในชุมชน เข้ามาอ่านหนังสือที่บ้านครู และเมื่ออ่านแล้วหากสงสัยก็สามารถถามครูซึ่งจะเป็นที่ปรึกษาและประสานผู้รู้ให้ กลุ่มเป้าหมายบ้านครู กศน.จำนวน 92 หลัง ครอบคลุมทุกตำบล

อีกโครงการหนึ่งก็คือ "ส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริมสุขภาพ มีความรู้ สู้โรคภัย" โดย กศน.ร่วมกับภาคีเครือข่าย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ สามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ซึ่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองปาง ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นแบบ มีมุมหนังสือที่กว้างขวาง ห้องน้ำสะอาด ในห้องน้ำประกอบด้วยกระดานความรู้แผ่นเดียว โทรทัศน์เพื่อการศึกษา หรือคาราโอเกะ เพื่อส่งเสริมการอ่าน ครูจะต้องจัดเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับผู้ใช้บริการ ส่วนหนังสือสามารถยืมอ่านที่บ้านได้....

                กลุ่มงานการศึกษาตามอัธยาศัย    สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ถ่าภาพ/ข่าว  กฤษฎา บิลเกษม
25 พฤษภาคม 2555
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น