หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555

หนังสือดีที่ขอแนะนำ
สวดชาตินี้ ดีกว่ารอชาติหน้า

หนังสือดีที่ขอแนะนำสำหรับนักสะสมบุญ และมีจิตที่เป็นกุศล
หนังสือที่ของสำนักพิมพ์DMG เนื้อหาสาระภายในเล่ม รวม
รวมบทสวด คาถาดี ที่เหมาะสมกับชีวิตคุณ แถมฟรี CD MP3 เสียงสวดมนต์สุดขลังจาก 9 พระอาจารย์ 9 วัด แห่งสยามประเทศ ราคาถูกมั๊ก มากกกกกกก  49 บาทเท่านั้น จากปก 159 บาท
 
      หนังสือ สวดชาตินี้ ดีกว่ารอชาติหน้า จะนำคุณเข้า สู่ภวังค์แห่งการตื่นรู้ คอยย้ำเตือนให้คุณเห็น คุณค่าของลมหายใจที่ยังมีอยู่ ยังมีโอกาสใช้ร่างกายที่ยังเป็นมนุษย์ ทำความดีสร้างกุศล เสริมมงคลชีวิต ด้วยการสวดมนต์ฟังธรรม ภายในเล่มนอกจากจะรวบรวมบทสวดมนต์ดี สวดง่าย พร้อมคำแปล เหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพแล้ว ผู้สวดยังสามารถเลือกสวดได้ตามสถานการณ์ที่ตัวเองประสบ เพื่อให้มีอานิสงส์ตรงทาง และได้รับบุญในชาติปัจจุบัน
     หนังสือ สวดชาตินี้ ดีกว่ารอชาติหน้า เป็นหนังสืออีก เล่มที่ 7-ELEVEN และ BOOK SMILE ภูมิใจนำเสนอ และอยากเชิญชวนให้คนไทยและชาวพุทธ ได้หันกลับมาตระหนักถึงสิ่งสำคัญที่ควรกระทำในชาตินี้ ก่อนที่จะสายเกินไป นั่นคือ การทำบุญกุศลให้กับตัวเอง ด้วยการสวดมนต์ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเสียเงินทอง และเป็นบุญที่เราสามารถทำ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกลมหายใจของตัวเราเอง
     แนะนำให้ไปซื้อเลย ฟังเลย สวดเลย แล้สอะไรๆๆๆในชีวิตจะดีขึ้น หรือจะซื้อไปบริจาคเข้าห้องสมุด มอบถวายวัด ก็เป็นกุศล นะคับ


วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 มุม 1 โม กับ กศน.ตรัง

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 มุม 1 โม  กับ กศน.ตรัง
               จากการสำรวจการอ่านหนังสือของคนไทย เมื่อปี 2551 พบว่า คนไทยอ่านหนังสือ 66.3% จากปี 2548 ที่อ่าน69.1% ดังนั้น เพื่อกระตุ้นให้คนไทยหันมาอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้น จึงมีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 กำหนดให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ และกำหนดให้วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี เป็นวันรักการอ่าน รวมถึงกำหนดให้ปี 2552-2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่าน โดยมอบหมายให้ สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการส่งเสริมการอ่าน
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เมื่อได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานส่งเสริมการอ่าน หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด กศน. ย่อมต้องเดินหน้าขับเคลื่อน สนับสนุน ส่งเสริมการอ่าน ให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง โดยจัดส่งเสริมการอ่านร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งปีงบประมาณ 2555 นี้สำนักงาน กศน.จังหวัดตรังได้ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการอ่าน 3 มุม 1 โม  

 มุมที่ 1 มุมหนังสือน่าอ่านที่บ้านครู กศน. ซึ่ง ครู กศน.จะต้องเป็นแบบอย่างการอ่านที่ดี จัดทำมุมหนังสือที่บ้านครู และให้ประชาชนในชุมชน เข้ามาอ่านหนังสือที่บ้านครู และเมื่ออ่านแล้วหากสงสัยก็สามารถถามครูซึ่งจะเป็นที่ปรึกษาและประสานผู้รู้ให้ กลุ่มเป้าหมายบ้านครู กศน.จำนวน 92 หลัง ครอบคลุมทุกตำบล มุมที่ 2  มุมส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริมสุขภาพ มีความรู้ สู้โรคภัย" โดย กศน.ร่วมกับภาคีเครือข่าย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ สามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ซึ่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองปาง ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นแบบ มีมุมหนังสือที่กว้างขวาง ห้องน้ำสะอาด ในห้องน้ำประกอบด้วยกระดานความรู้แผ่นเดียว โทรทัศน์เพื่อการศึกษา หรือคาราโอเกะ มุมที่ 3 มุมเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน กศน.ตำบล เพื่อกระตุ้นส่งเสริมการเตรียมความรู้ด้านต่างๆของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนให้กับประชาชนในตำบล และ  1 โม คือ การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยรถโมบายซึ่งเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ ที่ออกให้บริการประชาชนมาแล้วเกือบทุกพื้นที่ในจังหวัดตรัง      ซึ่งสำนักงาน กศน.จังหวัดตรังดำเนินการโครงการดังกล่าวเพื่อในประชาชนในจังหวัดตรังตระหนังถึงการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต      เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กุศโลบาย...อ่านไกลโรค ของ กศน.อำเภอรัษฎา & รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองปาง

  กุศโลบาย...อ่านไกลโรค
   
ของ กศน.อำเภอรัษฎา & รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองปาง
* วารินทร์ พรหมคุณ  /หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
  
จากการสำรวจการอ่านหนังสือของคนไทย เมื่อปี 2551 พบว่า คนไทยอ่านหนังสือ 66.3% จากปี 2548 ที่อ่าน69.1% ดังนั้น เพื่อกระตุ้นให้คนไทยหันมาอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้น จึงมีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 กำหนดให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ และกำหนดให้วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี เป็นวันรักการอ่าน รวมถึงกำหนดให้ปี 2552-2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่าน โดยมอบหมายให้ สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการส่งเสริมการอ่าน
          
เมื่อได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานส่งเสริมการอ่าน หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด กศน. ย่อมต้องเดินหน้าเต็มกำลัง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรัษฏา  (ศูนย์ กศน.อำเภอรัษฎา) จ.ตรัง ก็เป็นสถานศึกษาหนึ่งของ กศน.ที่มีรูปแบบการส่งเสริมการอ่านที่น่าสนใจ โดยมีโครงการร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมการเรียนรู้แก่ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่ร่วมมือกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองปาง หรือ สถานีอนามัยเดิม ในการจัดมุมส่งเสริมการอ่านภายในโรงพยาบาล ทำให้ทุกมุมทุกตารางนิ้วไม่เว้นแม้แต่ในห้องน้ำ ของโรงพยาบาลก็จะเป็นมุมให้ความรู้ทุกด้าน ทั้งเรื่องสุขภาพ และการส่งเสริมการอ่าน
     นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผอ.กศน.อำเภอรัษฏา เล่าว่า เนื่องจากห้องสมุดประชาชนอำเภอรัษฏา ตั้งอยู่ห่างไกลชุมชน ทำให้ประชาชนเดินทางมาใช้บริการไม่สะดวก มีผู้มาใช้บริการห้องสมุดจำนวนน้อย อีกทั้งบรรณรักษ์ที่ดูแลรักษาก็มีอยู่เพียงคนเดียว จึงมีความคิดร่วมกันว่าทำอย่างไร ที่จะให้กิจกรรมห้องสมุดประชาชนโดยเฉพาะกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเข้าถึงชุมชน ได้ ซึ่งนางปัทมนันท์ ทองอ่อน บรรณรักษ์ห้องสมุด เป็นคนในพื้นที่มีความสนิทสนมกับชุมชน ได้มาประสานกับสาธารณสุขอำเภอ ขอความร่วมมือในการจัดมุมส่งเสริมการอ่านในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองปาง ซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจึงเป็นที่มาของโครงการ "มุมส่งเสริมการอ่านในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ของอำเภอรัษฎา"

 
     นายมนัส ชูเกียรติ หรือ หมอนัส ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองปาง บอก ว่า เดิมโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นสุขศาลา ได้รับการยกฐานะเป็นสาธาณสุขตำบล จนมาเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในปัจจุบัน สำหรับโครงการมุมส่งเสริมการ อ่านในโรงพยาบาลฯ นี้ ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากชุมชน งบประมาณในการทำกิจกรรมทั้งหมด ส่วนใหญ่ได้มาจากชุมชน ดังนั้นเมื่อเราได้แรงสนับสนุนจากชุมชนจึงอยากทำอะไรที่ดีๆ ตอบแทนชุมชนด้วย จึงได้หารือกับนางปัทมานันท์  ทองอ่อน ว่าจะทำอย่างไรดีเพื่อให้คนไทยรักการอ่าน ซึ่งได้รับคำแนะนำว่า เราน่าจะทำโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ เพราะวันที่2 เมษายน เป็นวันพระราชสมภพของพระองค์ท่าน และยังเป็นวันการอ่าน ดังนั้นถ้าเราจะทำเรื่องรักการอ่าน ก็ทำเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ และการส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่าน และจะทำอย่างไรให้คนไทยมีคุณภาพได้ด้วย
     คุณหมอนัส ยังบอกด้วยว่า จากการค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตทราบว่า เมื่อปี 2554 เด็กไทยอ่านหนังสือเฉลี่ยคนละ 2-4 เล่ม ขณะที่เด็กเวียดนาม อ่านถึงปีละ 20-40 เล่ม ดังนั้นหากเราไม่เริ่มจากพื้นฐานครอบครัวจะพัฒนาให้เด็กไทยให้มีคุณภาพคง เป็นไปไม่ได้ ก็เลยเริ่มต้นจากอาสาสมัคร (อสม.) ตำบลคลองปาง เข้าไปรณรงค์ทำกิจกรรมในศูนย์เด็กเล็กก่อน จากนั้นจึงขยายไปโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา ซึ่งการเข้าไปในโรงเรียนมัธยมศึกษาเพราะในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงอยากให้เด็กเปลี่ยนบรรยากาศเรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียนมาเรียนที่โรงพยาบาลบ้าง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
 
    "เมื่อ ก่อนการบริหารงานต่างคนต่างทำ แต่อำเภอรัษฎาเรามาแชร์งบประมาณเป็นกองเดียว ทั้งงบฯ เทศบาล อบต. โรงเรียน กศน.โรงพยาบาล โดยมาเขียนแผนร่วมกัน โดยเฉพาะเทศบาล อบต.ให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอันดับแรก รองลงมาคือเรื่องสุขภาพ เพราะคนจะสุขภาพดีได้ต้องขึ้นอยู่กับการศึกษา โดยการศึกษานั้นไม่ใช่แค่จบปริญญา แต่เป็นการศึกษาตลอดชีวิต" หมอนัส ย้ำ
ขอขอบคุณ  คุณวารินทร์ พรหมคุณ  /หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ปีที่62 ฉบับที่21589 วันพุธ ที่ 6 มิถุนายน 2555
กศน.ตรัง ขับเคลื่อนงานการศึกษาตามอัธยาศัย


กศน.ตรัง 

ขับเคลื่อนงานการศึกษาตามอัธยาศัย

นางอธิชา รจนะ  รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา บรรณารักษ์ ครู กศน. จำนวน 40 คน เพื่อขับเคลื่อนงานการศึกษาตามอัธยาศัย ของกศน.จังหวัดตรัง วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

นายนพรัตน์ โชติเกษมกุล กลุ่มงานการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.ตรัง เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการอ่าน "มุมหนังสือน่าอ่านที่บ้านครู กศน." ครู กศน.จะต้องเป็นแบบอย่างการอ่านที่ดี จัดทำมุมหนังสือที่บ้านครู และให้นักศึกษา กศน. คนในชุมชน เข้ามาอ่านหนังสือที่บ้านครู และเมื่ออ่านแล้วหากสงสัยก็สามารถถามครูซึ่งจะเป็นที่ปรึกษาและประสานผู้รู้ให้ กลุ่มเป้าหมายบ้านครู กศน.จำนวน 92 หลัง ครอบคลุมทุกตำบล

อีกโครงการหนึ่งก็คือ "ส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริมสุขภาพ มีความรู้ สู้โรคภัย" โดย กศน.ร่วมกับภาคีเครือข่าย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ สามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ซึ่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองปาง ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นแบบ มีมุมหนังสือที่กว้างขวาง ห้องน้ำสะอาด ในห้องน้ำประกอบด้วยกระดานความรู้แผ่นเดียว โทรทัศน์เพื่อการศึกษา หรือคาราโอเกะ เพื่อส่งเสริมการอ่าน ครูจะต้องจัดเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับผู้ใช้บริการ ส่วนหนังสือสามารถยืมอ่านที่บ้านได้....

                กลุ่มงานการศึกษาตามอัธยาศัย    สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ถ่าภาพ/ข่าว  กฤษฎา บิลเกษม
25 พฤษภาคม 2555