หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สร้างภูมิคุ้มกัน...ให้เด็ก เยาวชนจังหวัดตรัง ด้วยการอ่าน

สร้างภูมิคุ้มกัน...ให้เด็ก เยาวชนจังหวัดตรัง ด้วยการอ่าน
อ.นพรัตน์ โชติเกษมกุล /สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  
การอ่าน ถือได้ว่าเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใจตัวของเอง เพิ่มพูนทักษะ กระบวนการคิดได้ด้วยตนเอง และสามารถอ่านได้ทุกที่ ทุกเวลา เพียงแค่คุณมีหนังสือ และที่สำคัญคุณต้องอ่านออก !!!   จากแนวคิดดังกล่าวของนายประวิตร  ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ผู้รักในการอ่านเป็นอย่างยิ่ง


การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.ตรัง ได้นำแนวคิดของท่านมาสู่การปฏิบัติ ร่วมด้วยช่วยกันกับทีมบรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนทุกแห่ง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กปฐมวัย และเด็กนักเรียน ในพื้นที่ 10 อำเภอ หวังสร้างแรงจูงใจในการอ่านให้กับเด็กๆ ด้วยวิธีการ เกม กิจกรรมที่หลากหลาย ผ่านสื่อสำหรับเด็ก เช่น กิจกรรมลากเส้นต่อจุด กิจกรรมนี้คาดหวังให้เด็กได้ฝึกใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในการลากเส้น จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง และฝึกการใช้สมาธิในการเรียนรู้   การระบายสีตามจินตนาการ ฝึกสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยการเลือกใช้สีตามความสนใจและความต้องการของเด็กแต่ละคน  ฝึกอ่านออกเสียงตัวเลขและตัวอักษร โดยคุณครู กศน.ตำบล บรรณารักษ์จะเป็นคนฝึกฝนให้กับเด็กๆอ่านตาม ฟังนิทานคุณธรรม จากคุณครูปฐมวัย เป็นการเล่านิทานให้เด็กๆฟังแล้วถามตอบถึงเรื่องราวที่ได้ฟังจากคุณครู เป็นการฝึกให้เด็กๆมีทักษะในการจดจำและสมาธิ  สร้างแรงบันดานใจในการอ่านด้วยรถโมบาย (รถห้องสมุดเคลื่อนที่) จากการดำเนินการในช่วงเดือน กันยายน-ตุลาคม 2557 มีการดำเนินการไป ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 62 แห่ง มีเด็กเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 4,613  คน  ผลการจัดกิจกรรมดังกล่าวสร้างองค์ความรู้ ตระหนักรักการอ่าน ให้เด็กโดยมิรู้ตัวไปแล้ว 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น